”När du vet vad som fungerar, gör mer av det!”

Skills in focus

Skills in Focus erbjuder lösningsfokuserade arbetsmodeller till företag och privatpersoner i form av chefsstöd, grupphandledning, utbildningar och individuell coaching. Vi erbjuder även grön rehabilitering i natur- och djurnära miljö för dig som är i behov av stressreducering. Gemensamt för de olika arbetsmodellerna är att synliggöra och bygga vidare på redan fungerade förmågor och resurser istället för att fokusera på problemet och orsaken bakom. Det finns mycket att lära av det som redan fungerar!
Välkommen!

Jag som startade Skills in Focus heter Mia Eriksson. Jag bedriver coachutbildningar  och har uppdrag som handledare för personalgrupper och ledare. Flertalet ledare anlitar mig för chefsstöd i form av individuella samtal. Jag är utbildad beteendevetare och certifierad ICF samtalscoach på PCC-nivå och även examinerad handledare inom psykosocialt arbete med inriktning organisation och ledarskap. Varmt välkommen till Skills in Focus!

Mia Eriksson

”Trygg i sig själv vågar hon följa i samtal utan att tappa skärpan och modet att säga stopp.”

Lösningsfokuserade arbetsmodeller har sin grund i lösningsfokuserad korttidsterapi som initialt utvecklades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vid BFTC Milwaukee, USA.

Handledning i grupp

”Hur gör ni när det fungerar som bäst?”

Ett kollegialt lärande för personalgrupper och ledningsgrupper med innehåll utifrån gruppens behov. Vi bygger vidare på det som redan fungerar till förmån för lärande och utveckling i den professionella rollen.

Coaching individuellt

"Vad är du mest nöjd med?"

Stöd för dig i din profession eller för dig som privatperson. Med utgångspunkt i frågor som för dig är viktiga hittar vi sätt att komma vidare i riktning mot det du vill uppnå.

Grön Rehabilitering

"Vattna blommorna inte ogräset!"

För dig som är i behov av rehabilitering  eller återhämtning. Natur och djur tillsammans med coachande samtal är våra hjälpmedel.

Utbildningar

”Vilka är dina bästa förhoppningar?”

För dig som i ditt arbete använder samtalet som verktyg och för dig som ledare som har personal- och/eller kundkontakt. Gemensamt för de olika utbildningarna är förhållningssättet att synliggöra och bygga vidare på redan fungerade förmågor och resurser. Det finns mycket att lära av det som redan fungerar!

Skills in focus har stärkt mig och jag känner mig modigare i samtalet. Har fått nya infallsvinklar genom olika verktyg som har presenterats.

Skills in focus har inspirerat och väglett mig framåt.

Skills in focus har lärt mig att få ut mer av samtal, enskilt och i grupp
för att leda utvecklingen framåt.