Coaching individuellt

Vad är du mest nöjd med?

Varje människa bär på en stor potential. Livskraften i dig frigörs när du dansar med livet, är i kontakt med dina värderingar och utvecklar ditt personliga företag. Har du behov av att se över, eller utveckla din ledarroll/ din yrkesroll eller behöver du ett professionellt bollplank till dina tankar om livet? Jag vill gärna inspirera dig att skapa förutsättningar att åstadkomma betydande förändringar i den riktning du önskar! I samtalen använder jag det lösningsfokuserade förhållningssättet där dina resurser blir synliga och stärkta. Jag utgår från att du är experten på ditt liv. Det lösningsfokuserade arbetssättet kännetecknas av nyfikenhet på det som fungerar,och på befintliga resurser. Målsättningar, idéer och konkreta steg är relaterade till din önskvärda framtid, det du vill åstadkomma i ditt liv/arbetsliv. Vi utgår från dina unika förutsättningar.

Med sin trygghet och närvaro lockade hon fram det jag mest behövde men inte visste att jag hade i mig.

 

Mia ser detaljerna som för vidare, har helikopterperspektiv.

 

Uppskattar formen och jag beundrar Mias tillit till processen. Det har fått mig att känna mig kompetent!