Grön Rehabilitering

Vattna blommorna inte ogräset!

För människor där självkänsla och välmående behöver stärkas för att komma vidare till nästa steg. Verksamheten bygger på den forskningsbaserade kunskapen om djurens och naturens förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. På gården finns hästar, höns och hund, vidsträckta ängar och skogen ligger alldeles intill.
Har du behov av återhämtning, stressreducering eller meningsfull sysselsättning som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering så kanske detta kan vara något för dig. Kan även vara för dig som behöver ett komplement till ordinarie skolgång för att klara av studierna. I samråd med din handläggare eller skolledare kan ett passande upplägg erbjudas utifrån behov.

I samtalen och i möten med människor använder jag det lösningsfokuserade förhållningssättet där resurserna blir synliga och stärkta. Klienten är experten på sitt liv och min nyfikenhet riktas mot det som fungerar och på befintliga resurser.

Mycket inspiration, ny kunskap och mer mod att prova.

 

Att bli trygg i min egen roll, att hitta mitt sätt.

Att få praktisera, få idéer och att våga testa nytt.