Handledning i grupp

”Hur gör ni när det fungerar som bäst?”

Handledning i Skills in Focus regi har sin utgångspunkt i Lösningsfokuserat arbetssätt. Vi utgår från de erfarenheter och kompetenser som finns i gruppen. Min uppgift som handledare är att skapa förutsättningar för kreativa samtal där gruppens gemensamma kompetens blir något mycket större än den kompetens som var och en besitter. Min ambition är att deltagarna ska känna sig bekräftade, stärkta och ha fler användbara idéer att omsätta i sin verklighet. Handledningen blir tillfällen att få reflektera tillsammans med andra kollegor. Deltagarna utvecklas i sin professionella roll och bli mer hållbara över tid.

Fått nya verktyg som jag kan använda i det vardagliga arbetet med ungdomar.

Ett nytt sätt att tänka och bemöta klienter.

Fått hjälp med att se framåt, se lösningar och resurser.