Mia Eriksson

Handledare/Utbildare

TELEFON:
070 – 28 10 885

ADRESS:
Fågelviks-Bäck 433
65594 Karlstad

MAIL:
mia@skillsinfocus.se

Tack Mia för värme och inspiration

Mia, du har varit en fantastisk ledare. Ödmjuk, respektfull, lyhörd, vänlig och glad.

Mia har inspirerat och väglett framåt.