Coachande samtal Del 1

”Hur gör ni när det fungerar som bäst?”

4 dagar

Ett lösningsfokuserat förhållningssätt kännetecknas av att vi ser på den vi möter som kompetent och expert på sitt liv. Positiva förantaganden om människor påverkar hur vi lyssnar och hur vi ställer frågor. Sättet att använda språket påverkar samarbetet och arbetsalliansen vilket i sin tur är avgörande för hur stor delaktigheten och angelägenheten ska bli. Det lösningsfokuserade arbetssättet är evidensbaserat och är effektivt då processen kräver mindre investering av tid från både professionella och klienter.

Något ur innehållet:

  • Lösningsfokuserad teori och praktik
  • Förantaganden och fokus
  • Coachande samtal och förändringsprocesser
  • Verktyg och metoder
  • Resursinriktad feedback

Dagarna kommer att ha stor variation för att underlätta inlärning och du ges återkommande möjlighet att reflektera och dela erfarenheter med dina kurskollegor. Du kommer garanterat att få roligt också!