Effektiva team

”På vilket sätt kan vi ta vara på var och ens resurser?”

2 dagar

Alla som ingår i en arbetsgemenskap har ansvar för arbetsklimatet men det betyder inte att arbetsklimatet inte kan behöva förbättras. Arbetsklimatet påverkar i stor grad hur de anställda trivs på jobbet och hur bra de kan samarbeta med varandra. Detta påverkar också ofta effektiviteten på arbetsplatsen. Det är därför välinvesterad tid att se över arbetsklimatet för att kunna fortsätta med det som är till nytta och även göra förbättringar vilket är fullt möjligt med relativt små medel.

Vi kommer att arbeta med gruppens värderingar och om hur gruppen kan främja arbetsglädje och samarbete. Vad är viktigt för att gruppen ska klara av tuffa situationer och hur kan gruppen hålla fokus på det som gör skillnad.  Utbildningens två dagar blir aktiva dagar där hela gruppen deltar med utgångspunkt från olika övningar.