Effektiva team för ledare

”Hur kan jag anpassa mitt ledarskap för att öka möjligheterna för arbetsgruppen att utvecklas till ett effektivt team?”

3 dagar

Något från innehållet i utbildningen:  
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt & fokus   
  • Coachande samtal/hantera svåra samtal   
  • Förändringsprocesser, att leda i förändring.
  • Verktyg för att skapa delaktighet & motivation  
  • Resursinriktad feedback  
  • Att omsätta problem till målsättningar 
  • Att lära känna grupputveckling med hjälp av gällande forskning på området
  • Hur kan jag anpassa mitt ledarskap för att öka möjligheterna för arbetsgruppen att utvecklas till ett effektivt team.

Ambitionen är att slipa verktyget kring samtal och att lära känna gruppers utvecklingsprocess så att vi kan anpassa vårt sätt att leda.

Det här är en praktisk utbildning där ni kommer att få en rad möjligheter att prova på, utforska och upptäcka nya erfarenheter. Det kommer finnas utrymme att få reflektera tillsammans med andra kurskollegor och ta del av varandras kunskap och erfarenhet.

Med fördel erbjuds 2 dagar i följd för att sedan ha en uppföljningsdag senare. Möjlighet finns också att ha individuellt chefsstöd mellan dag 2 och 3. Detta har visat sig vara mycket uppskattat.