Gruppledare

”Klienter är experter på hur deras liv går till”

4 dagar

Att leda grupper som skapar nytta för varje deltagare är en ädel konst.

I många sammanhang väljer vi att låta klienter mötas i grupp då det är effektivare. Hur kan du då som gruppledare agera för att se alla, för att göra alla delaktiga och för att det ska kännas angeläget för deltagarna? Vilka verktyg kan du använda som hjälper dig i din roll som gruppledare?

Utbildningen kräver inte att du har tidigare kunskap om lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kommer att få ta del av en utbildning som karaktäriseras av ”walk the talk”, d.v.s. du kommer själv att få utföra övningar för att sedan reflektera över innehållet samt omsätta de nya kunskaperna till din verklighet.

Under utbildningen kommer du att använda dina nyvunna kunskaper kring gruppledarskap i din verksamhet. Vi lär sedan av varandras erfarenheter.