Ledarskap

”Leading from behind”

6 dagar

Hur kan du som chef eller teamledare underlätta för gott samarbete mellan medarbetare, skapa delaktighet och därmed ett team som i hög grad tar ansvar för verksamheten? Hur kan du skapa förutsättningar för möten som berör och som för verksamheten vidare? Hur kan du planera för utvecklingssamtal som gör att dina medarbetare känner sig bekräftade och uppskattade samt hittar sätt att använda sin potential för verksamhetens framtid? Vilken skillnad kan det göra att du som ledare får möjligheten att öva det coachande samtalet och tillsammans med andra professionella får reflektera och dela erfarenheter? Hur kommer det att märkas att du har fått träna (på ett lustfyllt sätt!) på att äga scenen, att använda röst och kropp så att det förstärker det du vill förmedla?

Utbildningen kräver inte att du har tidigare kunskap och erfarenhet av lösningsfokuserat arbetssätt. Du kommer att utveckla dina verktyg för att skapa engagemang och drivkraft i arbetsgrupper, samt att även träna på att designa upplägg för att leda grupper i utveckling och förändring.