”Att hålla fokus på resurser & förmågor gör stor skillnad”

Om Skills in focus

Jag har sett så goda effekter av att synliggöra och hålla fokus på det som fungerar, att hålla fokus på resurser och förmågor gör så stor skillnad! Det skänker hopp och tillit om att förändring är möjlig. Människor känner sig kapabla att ta itu med de utmaningar de ställs inför när deras medvetenhet ökar kring både vad de strävar efter och vad de redan har som fungerar. Arbetsgrupper och individer får tillgång till sin egen kunskap så att den både kan användas och utvecklas vidare. Vikten av vårt förhållningssätt är så avgörande i mötet med människor att jag bestämde mig för att mitt bolag ska få heta Skills in Focus!

Mia är varm, lugn och inkännande och har en förmåga att skapa såväl skratt som meningsfulla- och vägledande samtal i svåra situationer.
Johan Bysell, Mellantid AB

Mia är glädje och spontanitet som gör samarbetet lätt. Trygg i sig själv vågar hon följa i samtal utan att tappa skärpan och modet att säga stopp. Prestigelöst lyssnar hon och lär, varmed hennes kunskaper och erfarenheter utrycks främst i följsamhet. Samtidigt slutar Mia aldrig att överraska med nya idéer sprungna ur hennes djupa källa av kunskap. Jag har haft förmånen att arbeta nära Mia i några år och ser fram mot att göra det igen.
Mats Bergling, coach och författare till boken Förflyttande samtal

Mia har en stor förmåga att hitta gruppen där den befinner sig och att leda men samtidigt ge ansvar till gruppen. Som chef har det varit ovärderligt att vara med för att få lyssna och ta del av gruppens process.
Anna Axelsson, Enhetschef Karlstad Kommun